UDK 32(05)

ISSN 2232-9641 (Print)

ISSN 2566-2805 (Online)

UDK 32(05)

ISSN 2232-9641 (Print)

ISSN 2566-2805 (Online)

 • POZIV ZA DOSTAVLjANjE RADOVA

  Pozivamo autore u oblasti društvenih nauka da dostave radove za novi - decembarski broj Politeie br. 14. Podsjećamo da su od novog broja u funkciji svi servisi za onlajn uređivanje časopisa, te da se radovi dostavljaju posredstvom e-sistema ASISTENT. Način pripreme i dostavljanja radova redakciji, kao i način korišćenja onlajn sistema ASISTENT detaljno je opisan u sekciji UPUTUSTVA. Takođe, želimo da podsjetimo da je od 2017. godine naučni časopis Politeia registrovan i u Republici Srpskoj i u Republici Srbiji.  

  PROČITAJ
 • OBJAVLjEN 13. BROJ ČASOPISA

  Iz štampe je izašao 13. broj časopisa Politeia. U novom broju između ostalih pišu: prof. dr Nenad Kecmanović (Srbi i međunarodni poredak - od Gorbačova do Trampa), prof. dr Miroljub Radojković (Digitalni mediji u Srbiji - koristi i opasnosti), doc. dr Srđa Trifković (Trampova spoljna politika - pobeda 'duboke države'), dr Nina Sajić (Razumijevanje federalne institucionalne arhitekture - dinamika belgijske federacije), dr Boban Tomić (Nove medijske tehnologije i reformski procesi masmedija) i dr.  Za kompletne tekstove pratite naredni link.

  PROČITAJ
 •              

  POLITEIA REGISTROVANA U SRBIJI

  Na osnovu sporazuma o saradnji između Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci i Instituta za političke studije iz Beograda, definisana je saradnja na nivou saizdavaštva časopisa Politeia između dvije institucije. Na osnovu toga, Institut za političke studije iz Beograda upisao je časopis Politeiu u Registar javnih glasila Republike Srbije. Time je Politeia postala prvi naučni časopis koji je registrovan i u Republici Srpskoj i u Republici Srbiji. U narednom periodu uredništvo časopisa Politeia pokrenuće postupak za kategorizaciju naučnih časopisa kod nadležnih ministarstva i u Srbiji i Republici Srpskoj.

  PROČITAJ

POSLjEDNjI BROJEVI

BROJ 13

PROČITAJ

BROJ 12

PROČITAJ

BROJ 11

PROČITAJ

RANIJI BROJEVI

O ČASOPISU

Politeia je multidisciplinarni naučni časopis koji objavljuje naučne radove iz oblasti politikologije, međunarodnih odnosa, balkanskih studija, sociologije, komunikologije, medijskih studija, političkog sistema, novinarstva, odnosa s javnošću, geopolitike, međunarodne bezbjednosti, studija kulture, socijalne politike, socijalnog rada, kao i tekstove iz drugih oblasti iz polja društvenih nauka.

    Kao jedini časopis društvenih nauka koji je registrovan i u Srbiji i u Republici Srpskoj, Politeia ima za cilj uspostavljanje veza između domaćeg regionalnog i inostranog naučno-istraživačkog rada kao i između pripadnika srpskih i stranih akademskih zajednica. 

    Politeia, u pogledu svog sadržaja, pruža mogućnost OTVORENOG PRISTUPA (OPEN ACCESS). Ovo je časopis otvorenog tipa što znači da je sav sadržaj besplatno dostupan korisnicima i njihovim ustanovama. Korisnici mogu da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju ili da ulaze u cjelokupne tekstove članaka, kao i da ih koriste u bilo koje druge zakonski dozvoljene svrhe bez traženja prethodnog odobrenja od izdavača ili autora, što je u skladu s definicijom otvorenog pristupa.

   Više detalja o časopisu Politeia, uključujući IMPRESUM kliknite na dugme Pročitaj. 

 

UPUTSTVA

Uputstvo autorima o načinu pripreme članka za objavljivanje u časopisu Politeia urađeno je na osnovu Pravilnika o publikovanju naučnih časopisa Ministarstva nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske (Službeni Glasnik Republike Srpske br. 77/2017) i Akta o uređivanju naučnih časopisa, Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, evidencioni broj 110-00-17/2009-01, od 09. 07. 2009. godine. Primjena oba akta prvenstveno služi unapređenju kvaliteta domaćih časopisa i njihovog potpunijeg uključivanja u međunarodni sistem razmjene naučnih informacija. Zasnovano je na međunarodnim standardima ISO 4, ISO 8, ISO 18, ISO 215, ISO 214, ISO 18, ISO 690, ISO 690-2, ISO 999 i ISO 5122, odnosno odgovarajućim domaćim standardima.

Klikom na dugme "Pročitaj" nalaze se detaljna uputstva za pisanje članaka, slanje posredstvom sistema ASISTENT, kao i uputstvo za izradu recenzija. 

PROČITAJ

KONTAKT

POLITEIA
Naučni časopis za društvena pitanja

E-adresa časopisa: info@politeia.fpn.unibl.org

Internet adresa časopisa: http://politeia.fpn.unibl.org

 

Факултет политичких наука Универзитета у Бањој ЛуциUniverzitet u Banjoj Luci – Fakultet političkih nauka,
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka,
Tel: +387 51 304-011
http://www.fpn.unibl.org

Институт за политичке студије
Institut za političke studije
Svetozara Markovića 36, 11000 Beograd,
Tel: +381 11 334-9204
http://www.ipsbgd.edu.rs

 

 
 
 

POZIV ZA DOSTAVLjANjE RADOVA

Pozivamo autore u oblasti društvenih nauka da dostave radove za novi - decembarski broj Politeie br. 14. Podsjećamo da su od novog broja u funkciji svi servisi za onlajn uređivanje časopisa, te da se radovi dostavljaju posredstvom e-sistema ASISTENT. Način pripreme i dostavljanja radova redakciji, kao i način korišćenja onlajn sistema ASISTENT detaljno je opisan u sekciji UPUTUSTVA.

PROČITAJ