UDK 32(05)

ISSN 2232-9641 (Print)

ISSN 2566-2805 (Online)

UDK 32(05)

ISSN 2232-9641 (Print)

ISSN 2566-2805 (Online)

  Politeia je multidisciplinarni naučni časopis koji objavljuje naučne radove iz oblasti politikologije, međunarodnih odnosa, balkanskih studija, sociologije, komunikologije, medijskih studija, političkog sistema, novinarstva, odnosa s javnošću, geopolitike, međunarodne bezbjednosti, studija kulture, socijalne politike, socijalnog rada, kao i tekstove iz drugih oblasti iz polja društvenih nauka.

  Kao jedini časopis društvenih nauka koji je registrovan i u Srbiji i u Republici Srpskoj, Politeia ima za cilj uspostavljanje veza između domaćeg regionalnog i inostranog naučno-istraživačkog rada kao i između pripadnika srpskih i stranih akademskih zajednica.

  Politeia, u pogledu svog sadržaja, pruža mogućnost OTVORENOG PRISTUPA (OPEN ACCESS). Ovo je časopis otvorenog tipa što znači da je sav sadržaj besplatno dostupan korisnicima i njihovim ustanovama. Korisnici mogu da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju ili da ulaze u cjelokupne tekstove članaka, kao i da ih koriste u bilo koje druge zakonski dozvoljene svrhe bez traženja prethodnog odobrenja od izdavača ili autora, što je u skladu s definicijom otvorenog pristupa.

Imresum

P O L I T E I A

Naučni časopis Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci za društvena pitanja

ISSN 2232-9641

e-ISSN 2566-2805

UDK 32(05) "POLITEIA"

Факултет политичких наука Универзитета у Бањој ЛуциUniverzitet u Banjoj Luci – Fakultet političkih nauka,
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka,
Tel: +387 51 304-011
http://www.fpn.unibl.org

Институт за политичке студије
Institut za političke studije
Svetozara Markovića 36, 11000 Beograd,
Tel: +381 11 334-9204
http://www.ipsbgd.edu.rs

E-adresa časopisa: info@politeia.fpn.unibl.org
Internet adresa časopisa: http://politeia.fpn.unibl.org

Glavni i odgovorni urednik:

Ranka Perić Romić

 

Izvršni urednik:

Željko Budimir

Uređivački odbor:

Živojin Đurić (Srbija), Milomir Stepić (Srbija), Nenad Kecmanović (BiH), Braco Kovačević (BiH), Aleksandar Bogdanić (BiH), Aleksandar Savanović (BiH), Đorđe Vuković (BiH), Vesna Šućur-Janjetović (BiH), Darko Tanasković (Srbija), Srđa Trifković (Srbija), Zdravko Zlokala (BiH), Aleksandar Vranješ (BiH)

Međunarodni uređivački odbor:

Darja Zaviršek (Univerzitet u Ljubljani, Slovenija); Ronald L. Hatčet (Univerzitet Šrajner, SAD); Miro Haček (Univerzitet u Ljubljani, Slovenija); Meri Nojberger (Univerzitet Teksas u Ostinu, SAD); Klod Mandžion (Univerzitet Malte, Malta); Diego Fusaro (Iinstitut za visoka strateške i političke studije, Italija); Gvadalope Martinez Fuentes (Univerzitet Granade, Španija); Vasilis K. Fuskas (Univerzitet Istočni London, Velika Britanija); Todor Galunov (Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije u Velikom Trnovu, Bugarska); Ana Nikodinovska Krstevska (Univerzitet Goce Delčev, Makedonija); Klara Bilgin (Međunarodni univerzitet Virdžinija, SAD); Janis Stavrakakis (Aristotelov univerzitet u Solunu, Grčka); Andrej A. Lukšič (Univerzitet u Ljubljani, Slovenija);  Robert Holman (Ekonomski univerzitet u Pragu, Češka); Ilias Kuskuvelis (Univerzitet Makedonije, Grčka); Konstantin N. Lobanov (Belgorodski pravni institut Ministarstva unutrašnjih poslova, Rusija); Adam Fagan ("Kvin Meri" Univerzitet u Londonu, Velika Britanija); Lorens Armand Frenč (Univerzitet u Nju Hempširu, SAD); Taro Tsukimura (Univerzitet Došiša, Japan); Žaklin Brigs (Univerzitet u Linkolnu, Velika Britanija); Stiven Mejer (Fakultet za nacionalnu bezbjednost „Deniel Morgan“, SAD); Žiga Vodovnik (Univerzitet u Ljubljani, Slovenija); Jelena Zlatar Gamberožić (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Hrvatska); Aleksandra F. Jakovljeva (Moskovski državni univerzitet Lomonosov, Rusija); Artur L. Djemčuk (Moskovski državni univerzitet Lomonosov, Rusija); Tengmelo Ngvenja (Univerzitet tehnologije u Durbanu, Južna Afrika); Gabriela Šubert (Univerzitet „Fridrih Šiler“ u Jeni, Njemačka); Cirila Toplak (Univerzitet u Ljubljani, Slovenija); Maja J. Ruseva (Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije u Velikom Trnovu, Bugarska); Filip I. Uzunov (Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije u Velikom Trnovu, Bugarska); Manuel Martin Algara (Univerzitet Navare, Španija); Silviu E. Rogobete (Zapadni univerzitet Temišvara, Rumunija); Pjero Iganci (Univerzitet u Bolonji, Italija); Tereza La Porte Fernandez-Alfaro (Univerzitet Navare, Španija); Endrju R. G. Milne (Siens Po Tuluz, Francuska).

Urednik elektronskog izdanja i grafički urednik:

Željko Budimir

Lektor i korektor:

Dragomir Kozomara

Slađana Cukut

Tanja Bulatović

Prevod na engleski:

Branko Crnogorac

Štampa:

«Grafid» Banja Luka – za štampariju: Branislav Ivanković, direktor

Časopis izlazi dva puta  godišnje

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

32

POLITEIA : naučni časopis za društvena
pitanja / glavni i odgovorni urednik Zdravko
Zlokapa. - God. 1, br. 1 (jul 2011)- . - Banja Luka :
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj
Luci ; Beograd : Institut za političke studije,
2011- (Banja Luka : Grafid). - 24 cm

Polugodišnje. - Drugo izdanje na drugom medijumu:
Politeia (Banja Luka. Online) = ISSN 2566-2805
ISSN 2232-9641 = Politeia (Banja Luka)
COBISS.SR-ID 520271255

Recenziranje

Recenzentski postupak

Radi stručnog obrazloženja, svi članci koji odgovaraju tematici časopisa se recenziraju.
Recenzenti su eminentni spoljni stručnjaci iz oblasti iz kojih su i teme radova koji im se šalju na recenziju. Potrebno je da iz tih oblasti recenzenti imaju objavljene radove u posljednje tri godine. Recenzenti ne smiju biti iz iste institucije kao autor, niti to smiju biti autori koji su u skorije vrijeme objavljivali publikacije zajedno (kao koautori) sa bilo kojim od autora rukopisa.
Prije slanja na recenziju Redakcija provjerava da li je sadržaj rukopisa plagijat, korišćenjem servisa iThenticate (CrossRef i CrossCheck).

Časopis primjenjuje „dvostruki slijepi postupak recenzije“ članaka, koji podrazumjeva da autori ne znaju ko su im recenzenti, niti su recenzentima poznati autori. Redakcija dozvoljava i podstiče recenzije i nakon objavljivanja članaka radi naknadnog vrednovanja autora i radova.

Stručni recenzent pomaže Redakciji u donošenju odluke, a posredstvom kontakata sa autorima, preko Redakcije, može da pomogne i autorima na poboljšavanju teksta rada. Tokom postupka recenzije urednik može da zahtjeva od autora da dostave dodatne informacije (uključujući i primarne podatke), ako su one potrebne za donošenje suda o naučnom doprinosu rukopisa. Urednik i recenzenti moraju da čuvaju takve informacije kao povjerljive i ne smiju ih koristiti za sticanje lične koristi.
Ukoliko izabrani recenzent smatra da nije dovoljno kvalifikovan da izvrši recenziju rukopisa ili je spriječen da završi i dostavi recenziju u dogovorenom roku, treba blagovremeno da obavjesti Redakciju.

Svaki rukopis prihvaćen na recenziju mora se tretirati kao povjerljiv dokument. Ne smije se pokazivati trećim licima niti diskutovati sa njima, osim kada to odobri Redakcija.
Recenzija treba da bude objektivna. Neprihvatljiva je lična kritika autora. Recenzenti treba jasno da obrazlože svoje stavove i potkrijepe ih argumentima. Takođe, treba da identifikuju relevantne postojeće radove koje autor nije citirao. Svaka prethodno javno saopštena tvrdnja ili argument treba da budu propraćeni odgovarajućim citatom. Dužnost recenzenta je da skrene pažnju uredniku na značajna poklapanja ili sličnost rukopisa sa već objavljenim radom, ukoliko o tome ima lična saznanja.

Informacije i ideje do kojih se došlo stručnom recenzijom povjerljivog su karaktera i ne smijeju se koristiti za sopstvene potrebe. Recenzenti ne bi trebalo da primaju rukopise koji ih dovode u sukob interesa na osnovu konkurencije, zajedničkog rada ili drugih odnosa s bilo kojim autorom, kompanijom ili institucijom.

Radovi klasifikovani kao naučni moraju imati bar dvije pozitivne recenzije. Tokom čitavog procesa, recenzenti djeluju nezavisno jedni od drugih. Recenzentima nije poznat identitet drugih recenzenata. Ako odluke recenzenata nisu iste (prihvatiti/odbiti), urednik može da traži mišljenje drugih recenzenata.

Uobičajeno vrijeme za izradu recenzije je 15 dana.

Nakon izvršene recenzije, recenzent donosi jednu od sljedećih odluka:

- “Objaviti bez izmjena”,
- “Objaviti uz predložene izmjene”,
- “Izmjeniti i vratiti na recenziju”,
- “Odbiti rukopis”.

Redakcija zatim obavještava autora o sadržaju recenzije i poziva ga da postupi u skladu sa recenzentovim odlukama.

Redakcija je dužna da obezbedi kontrolu kvaliteta recenzije. U slučaju da autori imaju ozbiljne i osnovane zamjerke na račun recenzije, redakcija će provjeriti da li je recenzija objektivna i da li zadovoljava akademske standarde. Ako se pojavi sumnja u objektivnost ili kvalitet recenzije, urednik će tražiti mišljenje drugih recenzenata.

Postupak recenzije obavlja se elektronski, korišćenjem sistema za onlajn uređivanje i publikovanje časopisa ASISTENT. Sistem ASISTENT podržava sve aktivnosti upravljanja uređivanjem, od kreiranja stranice časopisa, preko prijavljivanja rukopisa, praćenja recenzentskog procesa, vođenja administracije i čuvanja evidencije, do donošenja konačnih uredničkih odluka i publikovanja svezaka na sopstvenoj veb stranici.

Redakcija časopisa dužna je da autorima pošalje kopije recenzija ili obrazloženje za odbijanje rada. Kopije recenzija prosljeđuju se i nadležnim ministarstvima Republike Srpske i Republike Srbije, na zahtjev ministarstava upućen redakciji časopisa.

Sve urađene recenzije arhiviraju se i trajno čuvaju u sistemu za elektronsko uređivanje i publikovanje časopisa ASISTENT .

Recenzenti

 

Aleksandra Kolaković, Institut za političke studije Beograd
Aleksandar Vranješ, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
Aleksandar Gajić, Institut za evropske studije Beograd
Aleksandar Savanović, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
Aleksej Timofejev, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Bojan Milisavljević, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Biljana Babić, Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet
Biljana Milošević Šošo, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet
Biserka Košarac, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet
Boban Tomić, Visoka škola za komunikacije, Beograd
Božidar Banović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
Bojan Vlaški, Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet
Bojan Vranić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
Bojana Vasiljević Poljašević, Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet
Bojana Vukojević, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
Borislav Vukojević, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
Vesna Stanković Pejnović, Institut za političke studije Beograd
Vesna Šućur Janjetović, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
Vladan Petrov, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Vlade Simović, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
Vuk Vučetić, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet
Goran Latinović, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
Goran Marković, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet
Danilo Vuković, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Dalibor Savić, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
Dragan Đukanović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
Dragana Vilić, Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet
Dragana Dinić, Institut za političke studije Beograd
Dragana Trninić, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
Dragoljub B. Đorđević, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet
Draško Gajić, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
Draško Marinković, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet
Duško Trninić, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
Đorđe Vuković, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
Đorđe Stojanović, Institut za političke studije Beograd
Želimir Kešetović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
Željko Budumir, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
Zdravko Zlokapa, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
Zoran Slavujević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
Jelena Vukoičić, Nezavisni univerzitet Banja Luka, Fakultet za političke nauke
Lazar Žolt, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Ljiljana Stević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
Ljubinka Kovačević, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Ljubiša Despotović, Institut za političke studije Beograd
Ljubomir Lepir, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
Marko Stanković, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Matej Savić, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
Manja Đurić, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
Marija Đorić, Institut za političke studije Beograd
Marica Šljukić, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Milena Karapetrović, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
Milomir Stepić, Institut za političke studije Beograd
Miloš Stanković, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Miroljub Radojković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
Mira Ćuk, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
Mirko Blagojević, Institut društvenih nauka Beograd
Mladen Milošević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
Nebojša Vuković, Institut za međunarodnu politiku i privredu Beograd
Nada Raduški, Institut za političke studije Beograd
Nataša Vilić, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
Nevenko Vranješ, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
Nemanja Đukić, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
Nenad Putnik, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
Nina Sajić, Institut za stratešku analizu i dijalog Banja Luka
Olivera Grbić, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
Radoslav Gaćinović, Institut za političke studije Beograd
Ranka Perić Romić, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
Siniša Atlagić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
Slobodan Janković, Institut za međunarodnu politiku i privredu Beograd
Srđan Šljukić, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Strahinja Dimitrijević, Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
Stevan Rapajić, Institut za međunarodnu politiku i privredu Beograd
Milan Lipovac, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti