UDK 32(05)

ISSN 2232-9641 (Print)

ISSN 2566-2805 (Online)

UDK 32(05)

ISSN 2232-9641 (Print)

ISSN 2566-2805 (Online)

   Uputstvo autorima o načinu pripreme članka za objavljivanje u časopisu Politeia urađeno je na osnovu Pravilnika o publikovanju naučnih časopisa Ministarstva nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske (Službeni Glasnik Republike Srpske br. 77/2017) i Akta o uređivanju naučnih časopisa, Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, evidencioni broj 110-00-17/2009-01, od 09. 07. 2009. godine. Primjena oba akta prvenstveno služi unapređenju kvaliteta domaćih časopisa i njihovog potpunijeg uključivanja u međunarodni sistem razmjene naučnih informacija. Zasnovano je na međunarodnim standardima ISO 4, ISO 8, ISO 18, ISO 215, ISO 214, ISO 18, ISO 690, ISO 690-2, ISO 999 i ISO 5122, odnosno odgovarajućim domaćim standardima.

   Na sljedećim linkovima možete pronaći OBRAZAC ZA PISANjE ČLANKA (ćirilica / latinica), kao i UPUTSTVO ZA UREĐIVANjE ČLANKA u APA stilu (ćirilica / latinica).

   Politiea omogućava otvoreni pristup (Open Access) i primjenjuje Creative Commons (CC BY) odredbe o autorskim pravima.

   Radovi se predaju putem onlajn sistema za elektronsko uređivanje ASISTENT, koji je razvio Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON) iz Beograda. Pristup i registracija za servis vrše se na direktno na linku aseestant.ceon.rs/index.php/politeia i preko linka za registraciju: aseestant.ceon.rs/index.php/politeia/user/register

 

 • Detaljno uputstvo o registraciji i prijavi za servis ASISTENT

  Od 2017. godine časopis Politeia koristi sistem za onlajn uređivanje časopisa pod nazivom ASISTENT (aseestant.ceon.rs/index.php/politeia) koji je razvio Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON) iz Beograda. Ovaj sistem olakšava posao uređivanja naučnog časopisa, posebno u pogledu osiguranja kvaliteta članaka - poluautomatsko formatiranje referenci, u skladu sa odabranim stilom citata (RefFormatter); automatsku provjeru saglasnosti citata u tekstu rada i citata u popisu referenci (CiteMatcher); korišćenje servisa za provjeru kvaliteta radova na potencijalni plagijarizam (iThenticate).

   

  Tehničko uputstvo za korišćenje sistema elektronskog uređivanja časopisa ASISTENT

   

  Pravljenje korisničkog naloga – Registracija korisnika u sistem (prvi pristup sistemu)

  VAŽNA NAPOMENA: Ako ste se prethodno već registrovali u sistem ASISTENT kod drugog naučnog časopisa koji takođe primenjuje ovaj sistem elektronskog uređivanja (bilo kao čitalac, autor, recenzent itd.), NEMOJTE se ponovo registrovati. Samo je potrebno da o tome obavjestite glavnog i odgovornog urednika na mejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., da bi urednik zatim izvršio Vašu doregistraciju i za časopis Politeia.

   

  a) Servisu možete pristupiti preko sajta časopisa Politeia (politiea.fpn.unibl.org), ili preko stranice ASISTENT aseestant.ceon.rs/index.php/politeia.

  Kada Vam se otvori stranica, kliknite, u desnom dijelu ekrana, na opciju

  Niste korisnik? Registrujte se u ovaj sistem!

   

   

  U gornjem desnom uglu nalazi se i opcija Pomoć, tako da su Vam u svakom trenutku dostupna veoma detaljna i precizna uputstva o radu servisa, kojima uvijek u toku rada možete pristupiti.

  b) Na stranici za registraciju:

  ·  koristite isključivo SRPSKU LATINICU, bilo da podatke unosite na srpskom ili engleskom jeziku (moguć je unos podataka i sa opcijom English, ali u tom slučaju vodite računa prilikom kucanja šta Vam se vidi na ekranu – mogu biti problematična slova y, z, a pogotovo š, ć, č i sl.),

  ·  obavezno popunite sva polja koja su označena zvjezdicom (*), bez toga nećete moći da dovršite proces registracije. U slučaju da neko polje zaboravite, sam sistem će Vam reći šta još treba da popunite prije nego što završite registraciju,

  ·  poželjno je da popunite i ostala polja, ali to ćete moći i naknadno uraditi preko opcije Moj profil, kada se prijavite na svoj nalog. Takođe, sve podatke o sebi, kao o korisniku, moguće je kasnije izmijeniti.

  ·  zapišite na sigurno mjesto vaše korisničko ime i loziku, u slučaju da je zaboravite,

  ·  poslednje opcije registracije odnose se na Vaš status u časopisu (autor, recenzent)

  o   recenzenti i članovi uređivačkog odbora treba da označe (čekiraju) opciju Recenzent,

  o   autori treba da se registruju samo kao Autor,

  ·  na kraju kliknite na dugme Registracija, u dnu stranice,

  ·  završili ste postupak registracije i automatski ste prijavljeni na svoj nalog.

  Za odjavu iz naloga v. uputstvo pod 2.v).

  1. Prijava prethodno registrovanog korisnika – uređivanje profila; odjava

  a) Na veb adresi aseestant.ceon.rs/index.php/politeia unijeti korisničko ime i lozinku i kliknuti na polje Prijava

   

   

  b) Podake o sebi možete u svakom trenutku mijenjati u opciji Moj profil, u meniju sa lijeve strane. Ulaskom u ovu opciju naći ćete se na identičnoj stranici kao prilikom registracije Vašeg naloga. Nakon unijetih izmjena, pritiskom na polje Sačuvaj izvršićete izmjene u Vašem profilu.

  v) Po završetku rada odjavite se pritiskom na opciju Odjava, u meniju sa lijeve strane.

  1. Prijava novog priloga – predavanje prve verzije rada Uredništvu

  Po prijavi (v. uputstvo 2.a) odaberite opciju Autor.

  Za početak prijave priloga izaberite opciju Kliknite ovde

   

  Nalazite se na 1. koraku prijave priloga – Početak

  Obavezno popunite sva polja koja su označena zvezdicom (*), jer bez toga nećete moći da pređete na sljedeći korak. U slučaju da neko polje propustite, sam sistem će Vam reći šta još treba da popunite prije nego Vam dozvoli da pređete na sljedeći korak.

   

   

  a) Prvo je neophodno da odaberete odgovarajuću Rubriku za Vaš prilog. Rubriku morate odabrati, a ukoliko Glavni urednik na osnovu procjene recenzenta bude smatrao da Vaš prilog ne spada u odabranu rubriku, izvršiće potrebnu promenu. Zatim u polju Jezik rukopisa odaberite jezik na kojem ste primarno napisali članak (srpski ili engleski).

  b) Neophodno je da Vaš rad ispunjava sve postavljene tehničke zahtjeve, nezavisno od toga koliko ih je u datom trenutku prijave postavljeno i da li su eventualno promjenjeni od posljednjeg puta kada ste prijavljivali prilog.

   

  Pročitajte ih pažljivo i potvrdite samo onda kada Vaš rad zaista ispunjava date uslove. Ukoliko Vaš rad to ne ispunjava, uredite ga i potom nastavite postupak prijave. Tek kada budete sigurni da Vaš rad ispunjava postavljene uslove, označite (čekirajte) sva polja. Potrebno je da pri izradi svog rada primjenjujete uputstva u kojima je detaljno objašnjen način pisanja članka, a data su na stranicama sajta časopia Politeia: Poziv za dostavljanje radova.

  Na ovaj način preuzimate odgovornost da Vaš prilog zaista i ispunjava postavljene uslove, na osnovu čega će biti donijeta odluka o ulasku u uređivački postupak.

   

   

  v) Pređite na sljedeći korak pritiskom na dugme u dnu Sačuvaj i nastavi.

   

  Nalazite se na 2. koraku prijave priloga – Polaganje datoteke

   

   

  ·  Na ovom koraku u sistem podnosite samu datoteku – fajl, tj. članak, u WORD formatu. Potrebno je da čitav Vaš članak, uključujući i prošireni rezime bude u jednoj datoteci, napisan u skladu sa Obrascem za pisanje članka (pogledajte stranicu sajta).

  ·  Vodite računa da se Vaš rad podnosi u verziji koja tek treba da ide na recenziju (datoteka koju prilažete ne sadrži vaše prezime i ime, tj. afilijaciju ispod naslova, a sve s ciljem da biste bili anonimni recenzentu). Te podatke unijećete po uputstvu urednika u završnoj fazi pripreme članka za štampu, a nakon pozitivne recenzije. Takođe, ne treba podnositi rad koji je prošao postupak recenzije izvan sistema. Smisao sistema ASISTENT jeste upravo u vršenju uređivačkog, time i postupka recenzije kroz sistem, na osnovu čega se vrši evaluacija kvaliteta uređivanja časopisa, pa i samog rada.

  ·  Datoteka (fajl) podnosi se u WORD formatu.

   

  Slijedite pažljivo detaljna uputstva za prilaganje datoteke koja sadrži Vaš prilog, koja su Vam data na stranici na kojoj se nalazite:

   

  Nalazite se na 3. koraku prijave priloga – Unos metapodataka

  Ovo je najznačajniji korak u prijavi novog priloga.

   

   

  Metapodaci su podaci o radu koji se, nezavisno od toga što se oni uključuju u sam rad, posebno unose u sam sistem kako bi pratili rad i omogućili dalje praćenje citiranosti rada i ostalih relevantnih parametara.

  Metapodaci uključuju:

  · podatke o autoru,

  · naslov i sažetak,

  · ostale podatke.

   

  Ključne riječi dodeljuje sam sistem na osnovu naslova i sažetka koji je autor unio na engleskom jeziku (nakon, otprilike, jednog časa). Nakon odobrenja recenzenta, tj. pozitivne recenzije, urednik autoru u završnoj fazi korespodencije, šalje preporuku da provjeri, odabere i eventualno doda ključne riječi (koje je generisao sistem u dijelu za uređivanje metapodataka na engleskom jeziku) i koje poslije prevodi na srpski.

   

  ·  Potrebno je da metapodatke unesete isključivo SRPSKOM LATINICOM (sa vidljivim dijakritičkim znakovima kod slova č, ć, đ, š i ž), bilo da ih unosite na srpskom ili engleskom jeziku.

  ·  Podatke o autoru sam sistem preuzima sa Vašeg profila. Oni takođe moraju biti ispisani SRPSKOM LATNICOM. U slučaju da nisu, treba ih SRPSKOM LATINICOM unijeti u Vaš profil (v. uputstvo pod 2.a) i 2.b)

  ·  Obavezno popunite sva polja koja su označena zvijezdicom (*). U slučaju da neki podatak zaboravite, sam sistem će Vam reći šta još treba da popunite prije nego što Vam dozvoli prelazak na sljedeći korak. Poželjno je da popunite i ostala polja.

   

  Stranicu OBAVEZNO POPUNITI DVA PUTA, i na srpskom i na engleskom jeziku, pošto će sistem automatsko generisanje ključnih riječi izvršiti samo ako je popunjena i stranica na engleskom jeziku. Popunjavanje uradite na sledeći način:

   

  o   ako pišete članak na srpskom jeziku provjerite da li je u polju na vrhu, Jezik obrasca, podešena opcija Srpski

  o   uneti sve metapodatke koji slijede na srpskom jeziku, obavezno LATINICOM

   

  Ukoliko koristite funkciju Paste – zalijepi, vodite računa da ne prenesete metapodatke na ćirilici. Ako prikilom popunjavanja polja Sažetak kopirate iz Worda, koristite opciju Paste from Word:

   

   

  Ne zaboravite popuniti i polje na dnu, Reference, u koje treba unijeti spisak literature identičan spisku koji ste naveli u odjeljku Literatura/References na kraju Vašeg članka. Reference treba da budu unesene tako da između svake stavke literature bude jednan prazan red. Reference treba da budu napisane u skladu sa APA citatnim stilom i poređane po abecedi, bez navođenja rednih brojeva, obavezno na latinici, bez obzira na to što eventualno prilažete članak na ćirilici. Nikada nemojte prevoditi spisak literature – reference se uvijek navode u originalu, osim ako su napisane na ćirilici kada ih treba napisati na latinici.

   

  Sada, prije nego što potvrdite dugme Sačuvaj i nastavi u dnu, unesite metapodatke na engleskom:

  o   u polju na vrhu, Jezik obrasca (NIKAKO ne polju Jezik u lijevom stupcu), podesiti opciju English

  o   uneti sve metapodatke na engleskom jeziku osim referenci (nije potrebno da ponovo unosite spisak literature u polje References, dovoljno je unošenje na primarnoj stranici).

   

   

  Popunjavanjem stranice sa metapodacima omogućujete da sistem, nakon otprilike jednog časa, automatski generiše ključne riječi, koje ćete u završnoj fazi uredničke pripreme, nakon recenzije i prema posebnom uputstvu dobijenom od urednika, zajedno sa afilijacijom (ličnim podacima), ubaciti u konačnu verziju Vašeg članka.

  Tek sada, kada popunite i ovu stranicu, pređite na sljedeći korak pritiskom na dugme u dnu –  Save and continue.

   

  Ako pišete članak na engleskom jeziku, najpre popunjavate stranicu kada je na vrhu odabran jezik English. Posle popunjavanja te stranice na engleskom jeziku, a PRIJE pritiska na dugme SAVE AND CONTINUE u dnu, odaberite na vrhu stranice jezik Srpski, popunite tu stranicu na srpskom jeziku, i tek onda kliknite na polje Sačuvaj i nastavi na samom dnu stranice.

   

  Treba da imate na umu da metapodaci u sistemu uvijek moraju biti ažurirani, npr. poslije sugestija recenzenta ili urednika da se oni promjene, a naročito prije naknadnog prilaganja dorađenog članka.

  Nalazite se na 4. koraku prijave priloga – Dopunske datoteke

   

  ·  Pravila o uređivanju POLITIEI nalažu da se sve slike, skice, grafikoni i sl. inkorporiraju u tekst samog rada, na propisanom Obrascu za pisanje članaka. Zato, što se tiče samog članka, NEMOJTE polagati dodatnu datoteku. NEKA KOMPLETAN ČLANAK BUDE POLOŽEN U KORAKU 2: Polaganje datoteke, ISKLjUČIVO u jednoj datoteci.

  Pređite na sledeći korak pritiskom na dugme u dnu –  Sačuvaj i nastavi.

   

  Nalazite se na 5. koraku prijave priloga – Potvrda

   

  ·  Poslednji korak omogućava Vam da klikom na ime datoteke u polju Izvorno ime datoteke prekontrolišete posljednji put da li ste u sistem položili odgovarajući dokument.

  ·  U slučaju da utvrdite da ste podnijeli pogrešan dokument, prije dovršetka prijave priloga  kliknite na opciju 2. Polaganje datoteke i naći ćete se na 2. koraku prijave priloga. Ponovite postupak (v. uputstvo pod 2) i izaberite odgovarajući dokument koji će zamijeniti stari.

  ·  Klikom na dugme Dovrši prijavu priloga završavate postupak i Vaš rad je tog momenta predat Uredništvu.

   

  5.    Postupak nakon predaje priloga

   

  · Nakon obavljenog postupka predaje priloga Vaš rad se nalazi u postupku uređivanja, o čijem toku ćete od samog početka biti obavještavani putem mejl adrese koju ste unijeli u sistem prilikom registracije. Molimo Vas da elektronsku poštu na adresi koju ste unijeli prilikom registracije provjeravate redovno.

  · Mejl adresu, putem koje će Vas sistem obavještavati o Vašem prilogu, moguće je promijeniti pod opcijom Moj profil (v. uputstvo pod 2.b)

  · Osim putem obavještenja elektronskom poštom, u svakom trenutku prijavom u sistem možete vidjeti u kojoj se fazi nalazi Vaš rad:

  - Po izvršenoj prijavi (v. uputstvo 2.a) odaberite opciju Autor.

  - Pred Vama će se otvoriti prozor Aktivni prilozi, u kojem ćete moći da vidite status svih Vaših priloga koje ste podnijeli Uredništvu.

  - Klikom na aktivne opcije možete se informisati:

  1. o samom prilogu, klikom na aktivni naslov priloga

  2. o postupku uređivanja i rokovima u kojima će određene faze uređivačkog postupka biti realizovane, klikom na aktivni status priloga

   

  1.    Pomoć Urednika

  · Kako bi autorima i recenzentima u najvećoj mogućoj meri olakšali rad u elektronskom sistemu uređivanja Politeie, te kontakt sa urednikom učinili bržim i efikasnijim, molimo Vas da se za sve vrste nejasnoća i pomoći obratite direktno uredniku, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

   

  Redakcija časopisa Politeia se zahvaljuje časopisu Vojnotehnički glasnik čiji dio materijala smo koristili i prilagodili našem sajtu, a na osnovu odredaba “CC BY” licence

   

  • Politiea objavljuje članke na srpskom, engleskom, ruskom, njemačkom ili francuskom jeziku.
  • Članak treba da sadrži sažetak sa ključnim riječima, uvod, razradu, zaključak, literaturu i rezime sa ključnim riječima na engleskom jeziku (bez numeracije naslova i podnaslova).
  • Obim članka treba da bude do jednog autorskog tabaka (16 stranica formata A4 sa proredom Single).
  • Članak treba da bude napisan na obrascu za pisanje članka, koji se u elektronskoj formi može preuzeti sa sajta na stranici Obrazac za pisanje članka.

 

   Radi stručnog obrazloženja, svi članci koji odgovaraju tematici časopisa se recenziraju. Recenzenti su eminentni spoljni stručnjaci iz oblasti iz kojih su i teme radova koji im se šalju na recenziju. Potrebno je da iz tih oblasti recenzenti imaju objavljene radove u posljednje tri godine. Recenzenti ne smiju biti iz iste institucije kao autor, niti to smiju biti autori koji su u skorije vrijeme objavljivali publikacije zajedno (kao koautori) sa bilo kojim od autora rukopisa. Prije slanja na recenziju Redakcija provjerava da li je sadržaj rukopisa plagijat, korišćenjem servisa iThenticate (CrossRef i CrossCheck).

   Časopis primjenjuje „dvostruki slijepi postupak recenzije“ članaka, koji podrazumjeva da autori ne znaju ko su im recenzenti, niti su recenzentima poznati autori. Redakcija dozvoljava i podstiče recenzije i nakon objavljivanja članaka radi naknadnog vrednovanja autora i radova.

   Na sljedećem linku možete pronaći UPUTSTVO ZA IZRADU RECENZIJE