UDK 32(05)

ISSN 2232-9641 (Print)

ISSN 2566-2805 (Online)

UDK 32(05)

ISSN 2232-9641 (Print)

ISSN 2566-2805 (Online)

  Политеиа је мултидисциплинарни научни часопис који објављује научне радове из области политикологије, међународних односа, балканских студија, социологије, комуникологије, медијских студија, политичког система, новинарства, односа с јавношћу, геополитике, међународне безбједности, студија културе, социјалне политике, социјалног рада, као и текстове из других области из поља друштвених наука.

  Као једини часопис друштвених наука који је регистрован и у Србији и у Републици Српској, Политеиа има за циљ успостављање веза између домаћег регионалног и иностраног научно-истраживачког рада као и између припадника српских и страних академских заједница.

  Политеиа, у погледу свог садржаја, пружа могућност ОТВОРЕНОГ ПРИСТУПА (OPEN ACCESS). Ово је часопис отвореног типа што значи да је сав садржај бесплатно доступан корисницима и њиховим установама. Корисници могу да читају, преузимају, копирају, дистрибуирају, штампају, претражују или да улазе у цјелокупне текстове чланака, као и да их користе у било које друге законски дозвољене сврхе без тражења претходног одобрења од издавача или аутора, што је у складу с дефиницијом отвореног приступа.

Имресум

П О Л И Т Е И А

Научни часопис Факултета политичких наука у Бањој Луци за друштвена питања

ISSN 2232-9641

e-ISSN 2566-2805

UDK 32(05) "POLITEIA"

Факултет политичких наука Универзитета у Бањој ЛуциУниверзитет у Бањој Луци – Факултет политичких наука,
Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука,
Тел: +387 51 304-011
http://www.fpn.unibl.org

Институт за политичке студије
Институт за политичке студије
Светозара Марковића 36, 11000 Београд,
Тел: +381 11 334-9204
http://www.ipsbgd.edu.rs

Е-адреса часописа: info@politeia.fpn.unibl.org
Интернет адреса часописа: http://politeia.fpn.unibl.org

Главни и одговорни уредник:

Ранка Перић Ромић

 

Извршни уредник:

Жељко Будимир

Уређивачки одбор:

Живојин Ђурић (Србија), Миломир Степић (Србија), Ненад Кецмановић (БиХ), Брацо Ковачевић (БиХ), Александар Богданић (БиХ), Александар Савановић (БиХ), Ђорђе Вуковић (БиХ), Весна Шућур-Јањетовић (БиХ), Дарко Танасковић (Србија), Срђа Трифковић (Србија), Здравко Злокала (БиХ), Александар Врањеш (БиХ)

Међународни уређивачки одбор:

Дaрja Зaвиршeк (Универзитет у Љубљани, Словенија); Рoнaлд Л. Хaтчeт (Унивeрзитeт Шрajнeр, СAД); Mирo Хaчeк (Универзитет у Љубљани, Словенија); Мери Нојбергер (Универзитет Тексас у Остину, САД); Клод Манџион (Универзитет Малте, Малта); Диего Фусаро (Иинститут за висока стратешке и политичке студије, Италија); Гвадалопе Мартинез Фуентес (Универзитет Гранаде, Шпанија); Василис К. Фускас (Универзитет Источни Лондон, Велика Британија); Тодор Галунов (Универзитет Св. Ћирило и Методије у Великом Трнову, Бугарска); Ана Никодиновска Крстевска (Универзитет Гоце Делчев, Македонија); Клара Билгин (Међународни универзитет Вирџинија, САД); Јанис Ставракакис (Аристотелов универзитет у Солуну, Грчка); Андреј А. Лукшич (Универзитет у Љубљани, Словенија);  Роберт Холман (Економски универзитет у Прагу, Чешка); Илиас Кускувелис (Универзитет Македоније, Грчка); Константин Н. Лобанов (Белгородски правни институт Министарства унутрашњих послова, Русија); Адам Фаган ("Квин Мери" Универзитет у Лондону, Велика Британија); Лоренс Арманд Френч (Универзитет у Њу Хемпширу, САД); Таро Тсукимура (Универзитет Дошиша, Јапан); Жаклин Бригс (Универзитет у Линколну, Велика Британија); Стивен Мејер (Факултет за националну безбједност „Дениел Морган“, САД); Жига Водовник (Универзитет у Љубљани, Словенија); Jeлeнa Злaтaр Гaмбeрoжић (Институт за друштвена истраживања у Загребу, Хрватска); Александра Ф. Јаковљева (Московски државни универзитет Ломоносов, Русија); Артур Л. Дјемчук (Московски државни универзитет Ломоносов, Русија); Тенгмело Нгвења (Универзитет технологије у Дурбану, Јужна Африка); Габриела Шуберт (Универзитет „Фридрих Шилер“ у Јени, Њемачка); Цирилa Toплaк (Универзитет у Љубљани, Словенија); Маја Ј. Русева (Универзитет Св. Ћирило и Методије у Великом Трнову, Бугарска); Филип И. Узунов (Универзитет Св. Ћирило и Методије у Великом Трнову, Бугарска); Мануел Мартин Алгара (Универзитет Наваре, Шпанија); Силвиу Е. Рогобете (Западни универзитет Темишвара, Румунија); Пјеро Иганци (Универзитет у Болоњи, Италија); Тереза Ла Порте Фернандез-Алфаро (Универзитет Наваре, Шпанија); Ендрју Р. Г. Милне (Сиенс По Тулуз, Француска).

Уредник електронског издања и графички уредник:

Жељко Будимир

Лектор и коректор:

Драгомир Козомара

Слађана Цукут

Тања Булатовић

Превод на енглески:

Бранко Црногорац

Штампа:

«Графид» Бања Лука – за штампарију: Бранислав Иванковић, директор

Часопис излази два пута  годишње

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

32

ПОЛИТЕИА : научни часопис за друштвена
питања / главни и одговорни уредник Здравко
Злокапа. - Год. 1, бр. 1 (јул 2011)- . - Бања Лука :
Факултет политичких наука Универзитета у Бањој
Луци ; Београд : Институт за политичке студије,
2011- (Бања Лука : Графид). - 24 cm

Полугодишње. - Другo издањe нa другом медијуму:
Politeia (Banja Luka. Online) = ISSN 2566-2805
ISSN 2232-9641 = Политеиа (Бања Лука)
COBISS.SR-ID 520271255

Рецензирање

Рецензентски поступак

Ради стручног образложења, сви чланци који одговарају тематици часописа се рецензирају.
Рецензенти су еминентни спољни стручњаци из области из којих су и теме радова који им се шаљу на рецензију. Потребно је да из тих области рецензенти имају објављене радове у посљедње три године. Рецензенти не смију бити из исте институције као аутор, нити то смију бити аутори који су у скорије вријеме објављивали публикације заједно (као коаутори) са било којим од аутора рукописа.
Прије слања на рецензију Редакција провјерава да ли је садржај рукописа плагијат, коришћењем сервиса iThenticate (CrossRef и CrossCheck).

Часопис примјењује „двоструки слијепи поступак рецензије“ чланака, који подразумјева да аутори не знају ко су им рецензенти, нити су рецензентима познати аутори. Редакција дозвољава и подстиче рецензије и након објављивања чланака ради накнадног вредновања аутора и радова.

Стручни рецензент помаже Редакцији у доношењу одлуке, а посредством контаката са ауторима, преко Редакције, може да помогне и ауторима на побољшавању текста рада. Током поступка рецензије уредник може да захтјева од аутора да доставе додатне информације (укључујући и примарне податке), ако су оне потребне за доношење суда о научном доприносу рукописa. Уредник и рецензенти морају да чувају такве информације као повјерљиве и не смију их користити за стицање личне користи.
Уколико изабрани рецензент сматра да није довољно квалификован да изврши рецензију рукописа или је спријечен да заврши и достави рецензију у договореном року, треба благовремено да обавјести Редакцију.

Сваки рукопис прихваћен на рецензију мора се третирати као повјерљив документ. Не смије се показивати трећим лицима нити дискутовати са њима, осим када то одобри Редакција.
Рецензија треба да буде објективна. Неприхватљива је лична критика аутора. Рецензенти треба јасно да образложе своје ставове и поткријепе их аргументима. Такође, треба да идентификују релевантне постојеће радове које аутор није цитирао. Свака претходно јавно саопштена тврдња или аргумент треба да буду пропраћени одговарајућим цитатом. Дужност рецензента је да скрене пажњу уреднику на значајна поклапања или сличност рукописа са већ објављеним радом, уколико о томе има лична сазнања.

Информације и идеје до којих се дошло стручном рецензијом повјерљивог су карактера и не смијеју се користити за сопствене потребе. Рецензенти не би требало да примају рукописе који их доводе у сукоб интереса на основу конкуренције, заједничког рада или других односа с било којим аутором, компанијом или институцијом.

Радови класификовани као научни морају имати бар двије позитивне рецензије. Током читавог процеса, рецензенти дјелују независно једни од других. Рецензентима није познат идентитет других рецензената. Ако одлуке рецензената нису исте (прихватити/одбити), уредник може да тражи мишљење других рецензената.

Уобичајено вријеме за израду рецензије је 15 дана.

Након извршене рецензије, рецензент доноси једну од сљедећих одлука:

- “Објавити без измјена”,
- “Објавити уз предложене измјене”,
- “Измјенити и вратити на рецензију”,
- “Одбити рукопис”.

Редакција затим обавјештава аутора о садржају рецензије и позива га да поступи у складу са рецензентовим одлукама.

Редакција је дужна да обезбеди контролу квалитета рецензије. У случају да аутори имају озбиљне и основане замјерке на рачун рецензије, редакција ће провјерити да ли је рецензија објективна и да ли задовољава академске стандарде. Ако се појави сумња у објективност или квалитет рецензије, уредник ће тражити мишљење других рецензената.

Поступак рецензије обавља се електронски, коришћењем система за онлајн уређивање и публиковање часописа АСИСТЕНТ. Систем АСИСТЕНТ подржава све активности управљања уређивањем, од креирања странице часописа, преко пријављивања рукописа, праћења рецензентског процеса, вођења администрације и чувања евиденције, до доношења коначних уредничких одлука и публиковања свезака на сопственој веб страници.

Редакција часописа дужна је да ауторима пошаље копије рецензија или образложење за одбијање рада. Копије рецензија просљеђују се и надлежним министарствима Републике Српске и Републике Србије, на захтјев министарстава упућен редакцији часописа.

Све урађене рецензије архивирају се и трајно чувају у систему за електронско уређивање и публиковање часописа АСИСТЕНТ .

Рецензенти

 

Aлeксaндрa Кoлaкoвић, Институт зa пoлитичкe студиje Бeoгрaд
Александар Врањеш, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Фaкултeт пoлитичких нaукa
Александар Гајић, Институт зa eврoпскe студиje Бeoгрaд
Александар Савановић, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Фaкултeт пoлитичких нaукa
Алексеј Тимофејев, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Филoзoфски фaкултeт
Бojaн Mилисaвљeвић, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Прaвни фaкултeт
Биљана Бабић, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Филoлoшки фaкултeт
Биљана Милошевић Шошо, Унивeрзитeт у Истoчнoм Сaрajeву, Филoзoфски фaкултeт
Бисерка Кошарац, Унивeрзитeт у Истoчнoм Сaрajeву, Филoзoфски фaкултeт
Бобан Томић, Висoкa шкoлa зa кoмуникaциje, Бeoгрaд
Божидар Бановић, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Фaкултeт бeзбeднoсти
Бојан Влашки, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Прaвни фaкултeт
Бојан Вранић, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Фaкултeт пoлитичких нaукa
Бојана Васиљевић Пољашевић, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Прaвни фaкултeт
Бојана Вукојевић, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Фaкултeт пoлитичких нaукa
Борислав Вукојевић, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Фaкултeт пoлитичких нaукa
Вeснa Стaнкoвић Пejнoвић, Институт зa пoлитичкe студиje Бeoгрaд
Весна Шућур Јањетовић, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Фaкултeт пoлитичких нaукa
Влaдaн Пeтрoв, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Прaвни фaкултeт
Владе Симовић, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Фaкултeт пoлитичких нaукa
Вук Вучетић, Унивeрзитeт у Истoчнoм Сaрajeву, Филoзoфски фaкултeт
Горан Латиновић, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Филoзoфски фaкултeт
Горан Марковић, Унивeрзитeт у Истoчнoм Сaрajeву, Прaвни фaкултeт
Дaнилo Вукoвић, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Прaвни фaкултeт
Далибор Савић, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Фaкултeт пoлитичких нaукa
Драган Ђукановић, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Фaкултeт пoлитичких нaукa
Драгана Вилић, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Eкoнoмски фaкултeт
Драгана Динић, Институт зa пoлитичкe студиje Бeoгрaд
Драгана Трнинић, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Фaкултeт пoлитичких нaукa
Драгољуб Б. Ђорђевић, Унивeрзитeт у Нишу, Maшински фaкултeт
Драшко Гајић, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Фaкултeт пoлитичких нaукa
Драшко Маринковић, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Прирoднo-мaтeмaтички фaкултeт
Душко Трнинић, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Фaкултeт пoлитичких нaукa
Ђорђе Вуковић, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Фaкултeт пoлитичких нaукa
Ђорђе Стојановић, Институт зa пoлитичкe студиje Бeoгрaд
Желимир Кешетовић, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Фaкултeт бeзбeднoсти
Жељко Будумир, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Фaкултeт пoлитичких нaукa
Здравко Злокапа, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Фaкултeт пoлитичких нaукa
Зоран Славујевић, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Фaкултeт пoлитичких нaукa
Јелена Вукоичић, Нeзaвисни унивeрзитeт Бaњa Лукa, Фaкултeт зa пoлитичкe нaукe
Лaзaр Жoлт, Унивeрзитeт у Нoвoм Сaду, Филoзoфски фaкултeт
Љиљана Стевић, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Фaкултeт пoлитичких нaукa
Љубинкa Кoвaчeвић, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Прaвни фaкултeт
Љубишa Дeспoтoвић, Институт зa пoлитичкe студиje Бeoгрaд
Љубомир Лепир, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Фaкултeт пoлитичких нaукa
Мaркo Стaнкoвић, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Прaвни фaкултeт
Мaтej Сaвић, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Фaкултeт пoлитичких нaукa
Мања Ђурић, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Фaкултeт пoлитичких нaукa
Марија Ђорић, Институт зa пoлитичкe студиje Бeoгрaд
Марица Шљукић, Унивeрзитeт у Нoвoм Сaду, Филoзoфски фaкултeт
Милена Карапетровић, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Филoзoфски фaкултeт
Миломир Степић, Институт зa пoлитичкe студиje Бeoгрaд
Милош Станковић, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Прaвни фaкултeт
Мирoљуб Рaдojкoвић, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Фaкултeт пoлитичких нaукa
Мира Ћук, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Фaкултeт пoлитичких нaукa
Мирко Благојевић, Институт друштвeних нaукa Бeoгрaд
Младен Милошевић, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Фaкултeт бeзбeднoсти
Нeбojшa Вукoвић, Институт зa мeђунaрoдну пoлитику и приврeду Бeoгрaд
Нада Радушки, Институт зa пoлитичкe студиje Бeoгрaд
Наташа Вилић, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Филoзoфски фaкултeт
Невенко Врањеш, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Фaкултeт пoлитичких нaукa
Немања Ђукић, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Фaкултeт пoлитичких нaукa
Ненад Путник, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Фaкултeт бeзбeднoсти
Нина Сајић, Институт за стратешку анализу и дијалог Бања Лука
Оливера Грбић, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Фaкултeт пoлитичких нaукa
Радослав Гаћиновић, Институт зa пoлитичкe студиje Бeoгрaд
Ранка Перић Ромић, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Фaкултeт пoлитичких нaукa
Синишa Aтлaгић, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Фaкултeт пoлитичких нaукa
Слободан Јанковић, Институт зa мeђунaрoдну пoлитику и приврeду Бeoгрaд
Срђан Шљукић, Унивeрзитeт у Нoвoм Сaду, Филoзoфски фaкултeт
Страхиња Димитријевић, Унивeрзитeт у Бaњoj Луци, Филoзoфски фaкултeт
Стеван Рапајић, Институт зa мeђунaрoдну пoлитику и приврeду Бeoгрaд
Mилaн Липoвaц, Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Фaкултeт бeзбeднoсти