UDK 32(05)

ISSN 2232-9641 (Print)

ISSN 2566-2805 (Online)

UDK 32(05)

ISSN 2232-9641 (Print)

ISSN 2566-2805 (Online)

Позивамо ауторе у области друштвених наука да доставе радове за нови број Политеие. Подсјећамо да су од новог броја у функцији сви сервиси за онлајн уређивање часописа, те да се радови достављају посредством е-система АСИСТЕНТ. Начин припреме и достављања радова редакцији, као и начин коришћења онлајн система АСИСТЕНТ детаљно је описан у секцији УПУТУСТВА.

На сљедећим линковима можете пронаћи ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ЧЛАНКА (ћирилица / латиница), као и УПУТСТВО ЗА УРЕЂИВАЊЕ ЧЛАНКА у АПА стилу (ћирилица / латиница).

У поступку пријављивања рукописа, аутор је дужан да потврди да рукопис задовољава доле наведене услове за објављивање. Ако ти услови нису испуњени, пријављени рукопис може бити одбијен. 

- Рукопис који сам послао/ла часопису представља оригиналан рад који су написали наведени аутори и који није објављен раније, на неком другом мјесту.
- Рукопис се не разматра за објављивање на другом мјесту и није истовремено послат на рецензију у друге часописе.
- Чланак и додатни материјали не садрже тврдње које би се могле сматрати клеветом или било какве незаконите тврдње и не садрже материјал који на било који начин угрожава лична или власничка права физичких или правних лица.
- Аутори чланка немају сукоб интереса који би могао да доведе у питање његов интегритет и вјеродостојност резултата који су у њему објављени.
- Ако је рад (су)финансиран од стране ЕУ или других извора (нпр. министарства) наведена је бројчана ознака и назив пројекта у оквиру кога је рад настао.
- Добио/ла сам сагласност од носилаца ауторских права за коришћење свих извода и других материјала заштићених ауторским правима који су коришћени у рукопису и навео/ла сам или навели смо изворе у рукопису и додатним материјалима.
- Ако се у рукопису користе детаљи субјеката истраживања или других лица, то је учињено уз њихову сагласност сагласност која је добијена у складу са законом и Уређивачком политиком.
- Обавестио/ла сам све коауторе о овим условима. Коаутори знају да ћу прихватити ове услове и у њихово име и са тиме су сагласни.
- Датотека која садржи рад је у Microsoft Wоrd формату.
- Сажеци и кључне ријечи дати су на два језика (а) српском и (б) енглеском.
- Текст је написан на основу Обрасца за писање члана часописа Политеиа.
- Илустрације, слике и табеле су смјештене на одговарајућим мјестима у тексту, а не као прилог на његовом крају; цитирана литература је дата у посебном одјељку на крају рада (па и онда када се наводи у фус-нотама).
- Текст испуњава стилске и библиографске захтјеве наведене у Упутства ауторима.
 

Радови се предају путем онлајн система за електронско уређивање АСИСТЕНТ, који је развио Центар за евалуацију у образовању и науци (ЦЕОН) из Београда. Приступ и регистрација за сервис врше се на директно на линку aseestant.ceon.rs/index.php/politeia и преко линка за регистрацију: aseestant.ceon.rs/index.php/politeia/user/register

 

Захваљујемо се часопису "CM: Communication and Media" чије смо дијелове упутства ауторима преузели и прилагодили часопису Политеиа.